Los Angeles, het nieuwe modemekka

Los Angeles steekt New York naar de kroon als stijlhoofdstad van de Verenigde Staten. De bonte mix van Hollywood, een opbloeiende techsector, lagere huurprijzen en rijke kunst- en eetcultuur lokken moderetailers en young professionals naar de zonnige City of Angels. Ik schreef erover in tijdschrift RetailTrends.

Califonie by Hans Klis